Vytvořené aplikace

Správa nemovitostí

Tento software zahrnuje kompexní služby pro správu nemovitostí (členská evidence, evidence objektů, evidence jednotek v jednotlivých objektech, evidence požadavků na převody bytů do osobního vlastnictví, evidence a správu předpisu nájemného, evidence plateb, evidence dlužníků, evidence exekučních plateb, automatizované převody požadavků na platby nájemného (SIPO, Sporožiro). Software umožňuje evidovat několik organizací (účetních jednotek v jednom celku) a největší výhodou tohoto software je možnost nadefinování dynamického počtu položek předpisu nájemného pro jednotlivé objekty (byty, garáže, nebyty).
Systém umožňuje uživatelské úpravy tiskových sestav a výstupy dat pro další zpracování v externích softwarech (exel, word). Dále je možno pro každou tiskovou úlohu definovat své vlastní tiskové šablony.
Systém nemá modul účetnictví, tato funkčnost se zajišťuje ve spolupráci s účetním softwarem zákazníka pomocí importu dat.

Popis funkcí :

Členská evidence:
Evidence uživatelů bytů, garáží, nebytových prostor, evidence dalších spolubydlících (manžel, manželka, děti ap.), evidence podnájemníků, evidence kontaktních adres (tato služba slouží pro definici adresy, která je rozdílná od adresy bytu (jestli-že máte podnájemníka a chcete aby korespondece směřovala na Vaší definovanou adresu). Dále je možno v této volbě definovat přístupové heslo pro WEB aplikaci ve které je možno prohlížet přehledy o výši předpisu nájemného, plateb a vybraných dat z této evidence.
Seznam objektů pro organizaci:
Tato volba slouží pro evidenci jednotlivých objektů a vchodů pro organizaci. Ke každé kombinaci "objekt-Vchod" je možné nadefinovat číslo účetního střediska a hodnoty pro (TUV a SV) tyto hodnoty se použijí při změnách počtu bydlících na jednotce a dojde k automatické změně těchto polí v předpisu nájemného pro jednotku. Z tohoto systému evidence objektů vyplývá, že nejmenší účetní středisko může být jen kombinace "Objekt-Vchod".
Seznam adres pro objekty:
Tato volba eviduje adresy pro kombinace "Objekt-Vchod". Tyto adresy se pak použijí jak pro tisky dopisů, složenek tak i pro komunikaci s externími organizacemi. Adresy stejně jako seznam objektů se eviduje pro každou organizaci odděleně.